Umění vyjednávání, poziční versus úrokové vyjednávání

Co je to, toto vyjednávání?

Někteří se mohou ptát, co je v sázce. V podstatě všechno, jednáme každý den, vědomě nebo ne. Ať už jde o přidaný cukr ve vaší kávě, ať si můžete půjčit peníze od svých přátel, nebo jestli vám někdo může půjčit pero. To vše zahrnuje vše.

Jednání může také fungovat jako forma řešení konfliktů; to může zahrnovat stávkující obchody, řešení věcí s jednou nebo více stranami. Vyjednávání je nedílnou součástí každodenního života. Jednání probíhá v obchodech, neziskových organizacích a vládních oborech, v soudních řízeních mezi národy a v osobních situacích, jako jsou manželství, rozvod a rodičovství.

Ve své základní podobě má vyjednávání dvě odlišné strategie, kterými jsou přístup obhájce a přístup oboustranně výhodný. Z toho pak máme další strategie. Jednou strategií je zájmové (nebo integrativní nebo kooperativní) vyjednávání, zatímco druhá je poziční (nebo distribuční či konkurenční) vyjednávání.

Přečtěte si zbytek článku na JaceGrebs.com